MF «Marstein» inn i ruta til «Møkstrafjord»

 Nyhende  Innspel avslått på MF «Marstein» inn i ruta til «Møkstrafjord»
apr 252018
 

Ute av drift: MF «Møkstrafjord».

Ved middagstider opplyser Fjord1 at MF «Marstein» går inn i ruta til ferja som er ute av drift. Ruteproduksjonen vil gå som normalt enten frå avgangen klokka 13:20 frå Hufthamar eller 14:55 frå Krokeide.
MF «Møkstrafjord» er ute av drift. Det skjer samstundes med at reserveferja «Sulafjord» er på verkstadsopphald. Dermed var ferje B i sambandet Hufthamar – Krokeide innstilt onsdag føremiddag, melde Fjord1.

– Me har litt trusterproblem med «Møkstrafjord» og jobbar med saka. Hadde folk på plass alt i går kveld, treng litt tid for å få delar og andre teknikarar på plass. Reservefartøyet «Sulafjord» er på et planlagt verkstedsopphold, så me jobbar difor med alternativ og håpar å kunne komme med ei løysing så snart som mogleg, sa operativ leiar Bjørn G. Barstad til Marsteinen onsdagsmorgonen.

Iherdig innsats mot plast

 Nyhende  Innspel avslått på Iherdig innsats mot plast
apr 202018
 

Ruben Oddekalv nytta denne unge havsula som døme på kva sjølv ein liten plastbit kan ha å seia for ein fugl. Miljøvernaren fann fuglen død på Helgøya i Troms.

Miljøvernforbundet samla inn meir enn 3 000 kilo plastsøppel frå strendene våre, informerte fleire klassetrinn skuleelevar om farane plasten har på livet i og ved havet under Før fuglane kjem-aksjonen.

 

Ruben Oddekalv har teke over rattet i Norges Miljøvernforbund. Passasjersetene om bord i ”Miljødronningen” er fylte med lydhøyrte elevar frå mellomtrinnet ved Selbjørn skule. Det heile som eit ledd i aksjonen Før fuglane kjem, som vert arrangert i samarbeid med Norsk ornitologisk foreining og Hald Noreg Reint.

– Denne havsula fann eg død med Helgøya i Troms. Her ser de kva sjølv ein liten bit med plasttau kan gjera med ein fugl, fortalde Oddekalv, som på meir eller mindre strak arm hadde teke over presentasjonen til Norsk ornitologisk foreining.

Austevoll er ikkje berre ein viktig stoggestad på Norskekysten for ei rekkje trekkfuglar, slik som polarsnipa, men me har òg mange artar som hekkar her. Det er fleire reservat for sjøfugl, der ein må halda avstand mellom 15. april og 15. juli. Desse er godt merka av på karta. Totalt er det registrert 175 fugleartar på øyane, blant dei er tjelden kjent og kjær.

– Veit De kva denne heiter? spør Oddekalv medan han visar bilete frå prosjektoren. Medan det ser ut til å vera relativt få vordande ornitologar blant skuleelevane, klarar naturvernaren å halda interessa for både fuglar og plastfara ved like hos elevane.

– Tjelden et faktisk 82 kilo med sniglar og blåskjel i året. Det høyrest kanskje ikkje så mykje ut, men det er faktisk like mykje som det eg veg, poengterer han.

Miljøvernforbundet har invitert skuleklassar både frå Storebø og Selbjørn om bord i katamaranen sin, og Oddekalv må finna seg i kritiske spørsmål knytt til både framdriftsmaskineri og drivstofftype frå barna.

– Jau, me ureinar når me går med båten, men me ser det slik at fordelane ved å vera mobile og kunna nytta han slik me gjer desse dagane, veg opp for dét, seier Oddekalv om båten, som heller ikkje kan kopla seg på landstraumen på kaien.

Continue reading »

– Å vera austevolling er ei heidersutmerking

 Nyhende  Innspel avslått på – Å vera austevolling er ei heidersutmerking
apr 192018
 

Jorunn Anne Salthella utanfor Akersgata 59, der ho arbeider på Olje- og energidepartementet. Tekst og foto: May Linn Clement.

Det var fyrst då ho flytta frå Austevoll at Jorunn Anne Salthella lærde det var forskjell på folk. Continue reading »

Løftar havnæringane

 Nyhende  Innspel avslått på Løftar havnæringane
apr 132018
 

 

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) samman med HI-direktør Rogne på Sauaneset onsdag. Foto: Håkon Jacobsen / NFD

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vitja Austevoll onsdag. Regjeringa ynskjer å stimulera til endå betre rammevilkår, meir innovasjon og kompetansebygging innanfor havnæringane. I enden er håpet fleire arbeidsplassar.

 

Torbjørn Røe Isaksen snakkar entusiastisk om utviklinga innanfor havnæringane. Han konstaterer at regjeringa har løfta fram maritim og marin sektor, mellom anna gjennom fokus på fagskular, men òg gjennom auka satsing på forsking.

– Målet er at det skal komma fleire arbeidsplassar ut i andre enden, òg når det kjem til forskinga. Noreg kan òg auka verdiskapinga til dømes innanfor oppdrett ved meir vidareforedling av laksen, og slik sett komma på endå fleire middagsbord ute i verda, seier Røe Isaksen til Marsteinen.

 

Protestantisk arbeidskultur

Næringsministeren hyllar gründerkulturen i Austevoll, og forklarar han mellom anna med manglande høve til å driva med anna enn å leva frå havet, sjølv då silda i si tid forsvann.

– I moderne språk er Austevoll ei klynge, men det betyr jo berre at det er kort veg mellom aktørar som driv med liknande ting, slik at ein får overføring av kunnskap. I tillegg er hardt arbeid ein sterk verdi i Austevoll. Her kjem den protestantiske arven inn, seier Røe Isaksen, som heilt tydleg har lest sin Max Weber.

Røe Isaksen trur elles ikkje at fiskeeksportørar i fyrste omgang treng å engsta seg for marknadstilgangen for norske produkt på verdsmarknaden i kjølvatnet av USA sine tollsatsar på utanlandsk stål, og kinesiske mottiltak.

I Austevoll vitja statsråden mellom anna eit av Lerøy Sjøtroll sine oppdrettsanlegg, og var innom Havforskingsinstituttets avdeling ved Haukanes. Røe Isaksen posta òg overføring frå slepet av ”Aasta Hansteen”-plattforma, komplett med sitt eige intervju av DOF-mogul Helge Møgster.

 

Av Trond Hagenes

 

 

Tidleg sans for trearbeid

 Nyhende  Innspel avslått på Tidleg sans for trearbeid
apr 122018
 

Mathias Rabben Lillefosse (19) kuttar bord til veggen i bakgrunnen. Det er kaldt, men det må til! Tekst og foto: May Linn Clement.

Interessa byrja med hyttebygging i hage og skog. Mathias Rabben Lillefosse (19) synest han har treft blink på yrkesretninga etter eit halvt år i lære hos Norgeshus.

Møt vekas lærling i Marsteinen.

Rom med utsikt

 Nyhende  Innspel avslått på Rom med utsikt
apr 122018
 

Mellom 30 og 35 bygningsarbeidarar er i sving dagleg for å gjera dei tre fyrste blokkene i Storebø bryggje innflyttingsklare i år. Tekst og foto: May Linn Clement.

Det er i stor grad austevollingar som til no har kjøpt husvære på Storebø brygge. Continue reading »

Fann tonen

 Nyhende  Innspel avslått på Fann tonen
apr 122018
 

Maria har spelt piano sidan ho var fem år. No lever ho av musikk, som organist i Austevoll kyrkjelyd og pianolærar i kulturskulen. Tekst og foto: Maria Vassnes.

Ho vaks opp i st. Petersburg i Russland, og fekk tidlig beskjed frå far sin om at ho måtte skaffa seg ei god utdanning for å klara seg i livet. I dag har Maria Kuleshova (33) fast stilling som organist i kyrkja, og meiner at Austevoll er paradis på jord.

Les heile saka i Marsteinen.

Fortvila over manglande tannlegetilbod

 Nyhende  Innspel avslått på Fortvila over manglande tannlegetilbod
apr 122018
 

Niclas Bergersen likar ikkje å gå til tannlegen, og seier at han gruar seg kvar dag for timen han skal på. Tekst og foto: Maria Vassnes.

På tannlegekontoret på Eidsbøen er dei glade for å sleppa å sjå folk i augo når dei ringer og utset timar for femte gong på rad. Foreldre meiner situasjonen er fortvilande. Continue reading »