Slutt på softis og svela?

 Nyhende  Innspel avslått på Slutt på softis og svela?
jul 272017
 

Straumforbruket avgjer om det vert betjent kiosk i Fjord1 sine nye ferjer i Austevoll. Her er kiosken på M/F ”Trondheim” ein sommardag. Foto: Severin Tøkje.

Når Fjord1 overtek ferjetrafikken frå januar av, vert det kanskje ikkje betjent kiosk på fartøyet mellom Hufthamar og Krokeide lenger.

Det tek meir energi i form av straum å laga varmmat og ha ein dampomn gåande, enn å lata ein automat med snacks ta seg av kafétilbodet. Det er grunnen til at Fjord1 vurderer dei ulike alternativa.

Les heile saka i Marsteinen i dag.

8 feil = 8 pushupar

 Nyhende  Innspel avslått på 8 feil = 8 pushupar
jul 272017
 

Ann Elin «sit» seg ikkje ned. Ho set seg ned, fyrst då sit ho. (Tekst og foto: May Linn Clement)

– Ein pushup for kvar feil me oppdagar i avisa i morgon, var avtalen journalist Severin og fungerande redaktør May Linn (kor godt ho fungerer kan nok diskuterast) gjorde då Marsteinen vart sendt i trykken i går. Det er flaut å seia det, men me trudde ikkje det skulle verta noko trening på oss. Continue reading »

 Permalink  Nyhende  Innspel avslått
jul 272017
 

Skyt, ropte publikum til Kirsti Haugland. Og det gjorde 13-åringen. Dermed redusering til 1-2. Tekst og foto: Vidar Alfarnes.

Alt såg eigentleg ut til å gå slik ein måtte rekne med, når Austevoll sine unge jenter skulle måla krefter med brasiliansk motstand. Men på 0-2 endra kampen fullstendig karakter, og før pausesignalet lydde hadde oransjetrøyene utlikna.

Mellom blomar og berg

 Nyhende  Innspel avslått på Mellom blomar og berg
jul 272017
 


Det går i rette og vrange når Ann Elin Oksnes (46) set seg ned i solveggen for å nyta kvardagen. Møt henne i Sommarpraten.

Frå vrak til topptrent

 Nyhende  Innspel avslått på Frå vrak til topptrent
jul 202017
 

Les om den krevjande kampen mot sjukdomen for ungjenta i avisa denne veka.

Camilla Seievåg (19) har opplevd å vera i ein kropp som svarar til ein heilt annan års- klasse enn den ho er fødd i. Etter å ha vore meir eller mindre sen- geliggjande i eit halvt år, er ho no sterkare og i betre form enn nokon gong.

Denne saka får du òg i avisa denne veka.

Ny reisetrend til øyane

 Nyhende  Innspel avslått på Ny reisetrend til øyane
jul 202017
 

Morten Coward K. Lindstad og Julie Charlotte Aasheim har senka skuldrane etter å ta teke turen til Air BnB-hybelen Mona Mørk (til venstre) leigar ut.

AirBnB er ikkje berre ein måte å skaffa seg gode inntekter på hybelen du har i kjellaren eller feriehuset når du ikkje brukat det sjølv – det er òg ein måte å verta kjende med menneske frå heile verda, meiner Mona Mørk på Møkster. Her med gjestar frå Oslo denne veka.

Les meir i avisa denne veka.

Håpar på historisk oppvakning

 Nyhende  Innspel avslått på Håpar på historisk oppvakning
jul 132017
 

Ivar Fjeld har skrive roman om det som kan vera dei djupe røter hos mange strilar.

Journalist og forfattar Ivar Fjeld meiner det er på tide for oss strilane å verkeleg grava i dei historiske røtene våre. Ei oppvakning slik dei har hatt på Island er noko han kryssar fingrane for.

 

Ivar Fjeld har brukt tre år på å grava i kjølvassfara til folket sitt, strilane. Han meiner at det er sterke band mellom folket utanfor Bergen og vest i havet, i alle høve om du leitar grundig.

– Eg fann strilar sør i Connemara, òg. Ordet er det same, og dei levde som ein underpriviligert klasse utanfor bymurane i Galway. I gamle tider fekk dei ikkje komma innanfor bymurane når dei skulle selja fisken sin, seier forfattaren om researchen som førte til romanen Spor i blod. Fanga av vikingar i Irland.

Resten av intervjuet og bokmelding finn du i avisa denne veka.

Fortvilar over kommunalt forfall

 Nyhende  Innspel avslått på Fortvilar over kommunalt forfall
jul 132017
 

Alfred Økland meiner at kommunen enkelt kunne ordna vedlikehald kring den gamle skulen på Trolandshamar.

 

Rettnok er skulen på Trolandshamar nedlagt, men skulebygget som skal rivast grin mot deg, og trass at kalenderen viser medio juli har det ikkje vorte slått kring eigedommen.

 

Tor Hufthammer og Alfred Økland etterlyser kommunalt vedlikehald og vøling kring gamleskulen og idrettsanlegget på øya.

– Me kjenner oss gløymde. Den eldste delen av skulen er farleg og graset rundt på området og idrettsanlegget har ikkje blitt slått, trass i at me er langt over midtsommar, konstaterer duoen. Gjentekne gongar har dei vore i kontakt med kommunen si avdeling for utbygging, drift og vedlikehald, som dei meiner har resultert i lause lovnadar om at noko kanskje kan verta gjort.

Les heile saka med kommunen sitt tilsvar i avisa i dag.

Rusen som fiende

 Nyhende  Innspel avslått på Rusen som fiende
jul 062017
 


Anniken Haukanes (44) stod att åleine med flaska og rusen, etter mange tøffe år. Til slutt måtte ho velja mellom livet eller å drikka seg i hel.   

Dråpene sildrar nedover vindaugsruta i den knallgule rorbua i Vasseide. Godt planta i sofaen sit Anniken Haukanes med ei historie som absolutt ingen vil kopiera. Rusen har i lang tid vore ein stor del av livet hennar. Ho har vore sårbar, einsam og ikkje minst levd eit hardt liv, som har prega både henne, kjente og nære.

– Det heile byrja eigentleg på barneskulen. Allereie då fekk eg stempelet. Hore, vart kallenamnet mitt, seier ho. I fylgje Anniken fekk ho alltid høyra at ho var til bry for andre, eller som det stod i meldingsboka kvart år – ei urokråke.

– Eg hadde skilte foreldre, noko som vart sett på som ei skam av fleire  på den tida og på den måten vart eg allereie i tidlig alder sett på og behandla annleis, fortel ho. Barndommen var tøff. Ho fortel at ingen likevel såg igjennom fasaden ho hadde. Ingen tenkte at det kanskje var ei grunn til at ting var som dei var. Anniken var alltid på jakt etter ein tryggleik.

– Far min var òg alkoholikar, og i desperasjon prøvde eg å søkja ein plass å finna trygge rammer, det gjorde at eg vart litt gutegal. Eg trong merksemd, seier ho og legg til at det gjorde at ho vart stempla i lokalsamfunnet.

– Når folk høyrte dette tok dei seg rettigheiter, som dei absolutt ikkje hadde. Det førte til valdtekter, noko som har prega meg heile livet. Det var ikkje min familie det var noko med. For han har alltid vore meir enn god nok, fortel ei gråtkvelt Anniken.

Les heile portrettintervjuet med Anniken her eller på papir i dag.

Av: Severin Tøkje