Constanse (15) spurte om forbruk og ressursar

 Nyhende  Kommentarar avslått på Constanse (15) spurte om forbruk og ressursar
aug 242019
 

– Den 29. juli brukte me opp jordas fornybare ressursar for i år. Kvart år brukar me desse opp tidlegare og tidlegare. Kva vil kvart parti gjera for å hindra dette? Det undra Constanse Wessel (15) frå Grøn ungdom under dagens partileiardebatt i Bekkjarvik.

Mellom bompengar og eldreomsorg vart det rom miljø under partileiardebatten.

– Me må våga å investera i fornybar energi, svara Ida Sekkingstad frå SV på spørsmålet frå Wessel, og la til at partiet har miljø som øvste prioritering på programmet sitt. Renate Møgster Klepsvik (Frp) sa seg samd med SV, og meinte forsking og ny teknologi kunne vera til stor nytte.

MDG meinte at løysninga for å ikkje bruka opp ressursane våre, er å dela på dei me har.

– Me vil gå inn for eit utstyrsbibliotek i Austevoll. Mange har til dømes slalåmski ståande som dei brukar ein gong i året, sa Janne Kjellevold Midtbø.

Klima og miljø tok elles ein større plass i år enn i debatten for fire år sidan. Ordstyrar Hans Halstensen viste til kronikken Terje van der Meeren har i Marsteinen denne veka, om korleis arealplanlegging i kommunen ikkje har teke omsyn til miljøet.

– Har kommunen fagfolk som tek hand om klima- og miljøinteressene i saker, undra han.

– Ja, me har kompetansen innomhus. Det er inntrykket mitt. Men me kan heilt sikkert bli betre, meinte Morten Storebø (H).

Bjørn Magne Hufthammer (V), Ida Sekkingstad (SV), Renate Møgster Klepsvik (Frp), Morten Storebø (H), Anja Heggholmen (A), Rolf Tore Hellesøy (KrF) og Janne Midtbø Kjellevold (MDG) deltok på debatten. Lars Knut Aarland (Sp) sin stol var tom, då han var på stad på Litlekalsøy i dag.

Meir frå debatten år du i Marsteinen på torsdag.

Nytt lag klarte ikkje å stilla lag mot AIK

 Nyhende  Kommentarar avslått på Nytt lag klarte ikkje å stilla lag mot AIK
aug 242019
 

Dagens a-lagskamp mot Vaksdal på bortebane vert avlyst, fordi heimelaget inne i fjorden ikkje klarte å stilla lag, opplyser lagleiar Tore Hufthammer til lokalavisa. Det er den andre kampen på rad at motstandarane til Austevoll-herrane ikkje klarar å stilla med elleve mann.

Erna avlyser

 Nyhende  Kommentarar avslått på Erna avlyser
aug 232019
 
Erna avlyser

Lokalpartileiar Bjørn-Ove Dåvøy seier at han ikkje ynskjer å kommentera kanselleringa av valkampmøtet med statsministeren i Bekkjarvik. – Me synest det er leitt at det vart avlyst, og håpar at besøket kan gjennomførast på eit seinare tidspunkt, seier Dåvøy til Marsteinen. Nyhendebiletet fredag vert dominert av regjeringskrisa, der det ser ut som Framstegspartiet kan vera Les meir

Balladen om kystsogehelga

 Nyhende  Kommentarar avslått på Balladen om kystsogehelga
aug 222019
 
Balladen om kystsogehelga

«Regnet fossar ned, men det gjev seg klokka eitt.» Det spår Inge, og det er heilt greitt. Han har god dialog med Han Der Oppe, og veit nøyaktig når regnet skal stoppe. At det snart er val, er tydeleg sjå om du vågar deg inn på torget å gå. Du får ikkje snudd deg ein Les meir

Bønes stilte ikkje mot AIK

 Nyhende  Kommentarar avslått på Bønes stilte ikkje mot AIK
aug 222019
 
Bønes stilte ikkje mot AIK

Få timar før kampstart fekk Austevoll vita at Bønes ikkje klarte å stilla lag til onsdagsens kamp på Eidsbøen. AIK-trenar Trond Fredrik Ludvigsen stiller seg undrande til at bortelaget, som har både junior-, G15- og G16-lag og visstnok eit juniorlag ikkje klarar å stilla til kamp. AIK blir tilkjent sigeren og ein målskilnad på 3–0.

Mæland dominerer offentleg rom

 Nyhende  Kommentarar avslått på Mæland dominerer offentleg rom
aug 222019
 
Mæland dominerer offentleg rom

Det er ikkje å springa frå, Arne Mæland er ein kjær kunstnar i Austevoll. Til helga vert dei nye skulpturane ved Gråsiddalen markerte med utstilling frå handa til den smått kontroversielle kunstnaren. Les heile saka her.

VAL 2019: KrF er redde for kostnaden av rekommunalisering

 Nyhende  Kommentarar avslått på VAL 2019: KrF er redde for kostnaden av rekommunalisering
aug 222019
 
VAL 2019: KrF er redde for kostnaden av rekommunalisering

Det er slett ikkje slik at Kristeleg folkeparti set seg imot kommunal drift av pleie- og omsorgstenestene. Kostnadane uroar likevel listetopp Rolf Tore Hellesøy. Trass i at Rolf Tore Hellesøy poengterer at Austevoll Kristeleg folkeparti skal ha ankeret sitt som mellomparti, er han uroa over at Arbeidarpartiet tilsynelatande har fått politikken til å gå for Les meir

VAL 2019: SV vil stoppa nedbygginga av strandsona

 Nyhende  Kommentarar avslått på VAL 2019: SV vil stoppa nedbygginga av strandsona
aug 222019
 
VAL 2019: SV vil stoppa nedbygginga av strandsona

Ida Sekkingstad i Sosialistisk venstreparti meiner det er på tide å setja ned foten for vidare bygging i strandsona. I tillegg vil partiet avgrensa politikarlønene og heller bruka pengane på ungdommen. Det lokale Sosialistisk venstreparti har klimaspørsmål høgt på agendaen, og i forlenginga av dette eit ynskje om å ta vare på landskapet og tenkja Les meir

Rekordhøgt elevtal

 Nyhende  Kommentarar avslått på Rekordhøgt elevtal
aug 222019
 
Rekordhøgt elevtal

Elevmassen på Austevoll vgs har auka med 25 prosent frå førre skuleår. Endå står mange på venteliste for å komma inn. Les heile saka her.